Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Διευθυντών
Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η επιχείρησή σας πέρασε δύσκολα κατά τη διάρκεια του lockdown ή σταμάτησε την παραγωγική της διαδικασία; Το CONTINUITY είναι ένα έργο που θα εκπαιδεύει Διευθυντές να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σε απροσδόκητα γεγονότα.

Νέα & Εκδηλώσεις

Γιατί;

Λόγω της πανδημίας Covid-19, έγινε πιό αναγκαίο, οι εταιρείες να αποφεύγουν τη διακοπή της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών τους, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Τα απαρχαιωμένα και συχνά αναποτελεσματικά προγράμματα διαχείρισης κινδύνου, πρέπει να εξελιχθούν για να επιτρέπουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες να είναι πιο ανθεκτικές.

Πώς;

Δημιουργώντας μια κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οριζόντια σε όλους τους τομείς και ανεξάρτητη από το γεωγραφικό και πολιτικό πλαίσιο, εγγενώς διεθνική, ικανή να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή Επιχειρησιακής Συνέχειας ως επαγγελματία, με βαθιά γνώση σε αυτό το θέμα.

Τί;

Μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η κοινοπραξία του έργου στοχεύει να αναπτύξει και να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, σε 5 μαθησιακές ενότητες που απευθύνονται κυρίως σε Διευθυντές επιχειρήσεων, αλλά και σε Διευθυντές μονάδων (μεσαίο επίπεδο διοίκησης)

5 Μαθησιακές Ενότητες

Οργανωτική Ανθεκτικότητα

Ικανότητα πρόβλεψης βασικών γεγονότων και διαρκούς προσαρμογής στις αλλαγές.

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Ικανότητα συνέχισης των βασικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής.

Διαχείριση Κρίσεων

Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων που απειλούν τους στρατηγικούς στόχους ενός οργανισμού.

Ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού

Ικανότητα αντίστασης ή αποφυγής των επιπτώσεων μιας διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο

Ικανότητα υπέρβασης απειλών και κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Συγκεκριμένοι Στόχοι


Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των παρόχων κατάρτισης στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Συνέχειας.


Ανάπτυξη προγραμμάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που επικεντρώνονται στην απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.


Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της παροχής εκπαίδευσης.


Προώθηση της παροχής εγκάρσιων δεξιοτήτων (διαχείριση έργων, ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης) για τους υπεύθυνους για τα μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας.


Ομάδες-Στόχοι

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Διευθυντές Επιχειρήσεων ΜΜΕ
Κέντρα ΕΕΚ & Κέντρα Εκπαίδευσης

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του CONTINUITY;