Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Διευθυντών
Επιχειρησιακής Συνέχειας

Δυσκολεύτηκε η επιχείρηση σας κατά τη διάρκεια του lockdown της πανδημίας ή σταμάτησε την παραγωγική της διαδικασία; Το CONTINUITY είναι ένα έργο που θα εκπαιδεύει Διευθυντές να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σε απροσδόκητα γεγονότα.

Γιατί;

Λόγω της πανδημίας Covid-19, έγινε πιό αναγκαίο, οι εταιρείες να αποφεύγουν τη διακοπή της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών τους, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Τα απαρχαιωμένα και συχνά αναποτελεσματικά προγράμματα διαχείρισης κινδύνου, πρέπει να εξελιχθούν για να επιτρέπουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες να είναι πιο ανθεκτικές.

Πώς;

Δημιουργώντας μια κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οριζόντια σε όλους τους τομείς και ανεξάρτητη από το γεωγραφικό και πολιτικό πλαίσιο, εγγενώς διεθνική, ικανή να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή Επιχειρησιακής Συνέχειας ως επαγγελματία, με βαθιά γνώση σε αυτό το θέμα.

Τί;

Μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η κοινοπραξία του έργου στοχεύει να αναπτύξει και να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, σε 5 μαθησιακές ενότητες που απευθύνονται κυρίως σε Διευθυντές επιχειρήσεων, αλλά και σε Διευθυντές μονάδων (μεσαίο επίπεδο διοίκησης)

Συγκεκριμένοι Στόχοι


Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των παρόχων κατάρτισης στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Συνέχειας.


Ανάπτυξη προγραμμάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που επικεντρώνονται στην απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.


Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της παροχής εκπαίδευσης.


Προώθηση της παροχής εγκάρσιων δεξιοτήτων (διαχείριση έργων, ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης) για τους υπεύθυνους για τα μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας.


Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες & τα επιτεύγματα του CONTINUITY;


Νέα & Εκδηλώσεις