Πόροι


Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των προοπτικών των χωρών των εταίρων του έργου για την Επιχειρησιακή Συνέχεια.


Διαδικτυακή Πλατφόρμα CONTINUITY

Μια πλατφόρμα όπου έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες που έχουν αναπτυχθεί από την κοινοπραξία.


Ενημερωτικά Δελτία

NL 1 NL 2 NL 3 NL 4


Φυλλάδιο


Φυλλάδιο μαθημάτων Business Continuity


Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες & τα επιτεύγματα του CONTINUITY;