Kaynaklar


Ön Değerlendirme Raporu

İş Sürekliliği ile ilgili ortak ülkelerin bakış açılarının mevcut durumu hakkında rapor verin.


CONTINUITY Çevrimiçi Platform

Konsorsiyum tarafından geliştirilen tüm modüllere erişiminiz olan bir platform.


Bültenler

NL 1 NL 2 NL 3 NL 4


broşür


İş Sürekliliği Kurs Broşürü


CONTINUITY faaliyetleri ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?